สำนักคอมพิวเตอร์

Google Classroom เปิดให้บริการสำหรับทุกคนที่ใช้ Google Apps for Education เพื่อช่วยนักเรียนและคุณครูในการจัดระเบียบงาน ทำให้การสอนมีประสิทธิผล ส่งเสริมการทำงานร่วมกัน และเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสารได้ดียิ่งขึ้น Classroom ยังผสานรวมกับเครื่องมืออื่นๆ เช่น Google Drive โดยสามารถทำงานได้ทุกที่ ทุกเวลา และทุกอุปกรณ์

ทำความรู้จักและสร้างความคุ้นเคยกับเครื่องมือในชุดของ Google Apps เพื่อการการเรียนรู้ร่วมกันบนเอกสารแบบออนไลน์ โดยฝึกการจัดเก็บและแชร์ไฟล์/โฟลเดอร์บน Google Drive การสร้างเอกสาร/แชร์เอกสาร แบบต่าง ๆ ได้แก่ Google Docs ,Google Sheets ,Google Slides และการใช้ Google Forms ในการสร้างแบบสอบถามและแบบทดสอบออนไลน์อย่างง่าย โดยไม่จำเป็นต้องเขียนโปรแกรม รวมทั้งมีการวิเคราะห์ การตรวจข้อสอบ และนำเสนอข้อมูลสถิติในรูปแบบกราฟ และข้อมูลในสเปรตชีส

ทำความรู้จักและสร้างความคุ้นเคยกับเครื่องมือในชุดของ Google Apps เพื่อการการเรียนรู้ร่วมกันบนเอกสารแบบออนไลน์ โดยฝึกการจัดเก็บและแชร์ไฟล์/โฟลเดอร์บน Google Drive การสร้างเอกสาร/แชร์เอกสาร แบบต่าง ๆ ได้แก่ Google Docs ,Google Sheets ,Google Slides และการใช้ Google Forms ในการสร้างแบบสอบถามและแบบทดสอบออนไลน์อย่างง่าย โดยไม่จำเป็นต้องเขียนโปรแกรม รวมทั้งมีการวิเคราะห์ การตรวจข้อสอบ และนำเสนอข้อมูลสถิติในรูปแบบกราฟ และข้อมูลในสเปรตชีส

 

ทำความรู้จักและสร้างความคุ้นเคยกับเครื่องมือใน Moodle ซึ่งเป็นระบบจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ (Learning Management System หรือ LMS) เข้าใจการจัดระบบกระบวนการเรียนการสอน  ตั้งแต่ระบบบริหารจัดการรายวิชา การจัดการเนื้อหารายวิชา การจัดการผู้เรียน การเก็บข้อมูล การจัดกิจกรรม การทดสอบ การมีปฏิสัมพันธ์ ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน