Announcement

Nee
Welcome to SWU Online Courses: Moodle
โดย Chaiwat Changklueng - Wednesday, 1 August 2018, 4:21PM
 

ยินดีต้อนรับสู่ระบบบริหารการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (มูเดิ้ล) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

SWU Moodle เป็นระบบการเรียนการสอนออนไลน์ สำหรับพัฒนาบุคลากรและนิสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ให้มีความรู้และทักษะด้าน ICT เพื่อสามารถนำไปประยุกต์ใช้ ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสมและยั่งยืน

อ่านที่เหลือทั้งหมด ในหัวข้อนี้
(54 คำ)
 
รูปภาพของAdmin User
แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ
โดย Admin User - Monday, 5 February 2018, 9:12AM
 

แบบสำรวจนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจความพึงพอใจในการใช้ระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย

โดยข้อมูลที่ได้จากการตอบแบบสำรวจ จะนำมาพัฒนาและปรับปรุงการให้บริการที่ดียิ่งขึ้นต่อไป

คลิกเพื่อตอบแบบสำรวจ

สำหรับ {$a} เท่านั้น:
 
รูปภาพของAdmin User
ขั้นตอนการใช้บริการสำหรับสร้างรายวิชา
โดย Admin User - Wednesday, 31 January 2018, 8:51AM
 

  1. คณาจารย์ที่ประสงค์สร้างรายวิชาบน Moodle กรุณากรอก แบบฟอร์มขอสร้างรายวิชาบน SWU Moodle
  2. รอการแจ้งกลับทางอิเมล์ที่ให้ไว้ในตอนกรอกแบบฟอร์ม (กรณียังไม่ได้รับแจ้งเกิน 2 วันทำการ กรุณาติดต่อคุณชัยวัฒน์ โทร. 02 649 5000 ต่อ 15052 )
  3. หลังจากที่ได้รับข้อความแจ้งกลับ ท่านสามารถล็อกอินเข้าระบบด้วยชื่อและรหัสผ่า...
อ่านที่เหลือทั้งหมด ในหัวข้อนี้
(69 คำ)
สำหรับ {$a} เท่านั้น:
 


รายวิชาที่มีอยู่

หลักสูตรอบรมการสร้างคอร์สออนไลน์

หลักสูตรอบรมการสร้างคอร์สออนไลน์

ออกแบบหลักสูตรการเรียนการสอนออนไลน์ วิเคราะห์หลักการ ทฤษฎีที่เกี่ยว...
Course

ED321 (B14) METHODOLOGIES FOR CURRICULUM DEVELOPMENT

ED321 (B14) METHODOLOGIES FOR CURRICULUM DEVELOPMENT

Course

ED321 (B12) METHODOLOGIES FOR CURRICULUM DEVELOPMENT

ED321 (B12) METHODOLOGIES FOR CURRICULUM DEVELOPMENT

Course

ED281(2/60_B07) การออกแบบและพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร

ED281(2/60_B07) การออกแบบและพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร

ศึกษาแนวคิด  หลักการ  แนวคิดและทฤษฎีของการออกแบบ การใช้ การพัฒนาแ...
Course

ET733 การพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลเทคโนโลยีการศึกษา 3(2-2-5) ET 733 Development of Evaluation and Assessment Instrume copy 1

ET733 การพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลเทคโนโลยีการศึกษา 3(2-2-5) ET 733 Development of Evaluation and Assessment Instrume copy 1

ทน 733    การพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลเทคโนโลยี...
Course