กรณีลืมรหัสผ่านบัวศรีไอดี ผู้ใช้ระบบสามารถส่งข้อมูลซึ่งประกอบด้วย ชื่อเรื่อง "ต้องการรีเซ็ตรหัสผ่านบัวศรี" หรือ "ลืมรหัสผ่านบัวศรี" ข้อความ ชื่อ-นามสกุล และรหัสนิสิต (กรณีนิสิต) ไปยังอีเมล์ helpdesk@g.swu.ac.th จากนั้นกรุณารอทีม helpdesk@g.swu.ac.th (เท่านั้น)
กรณีผู้ใช้ต้องการตรวจสอบบัวศรีไอดี สามารถไปยังเว็บไซต์ https://account.swu.ac.th/login