ขั้นตอนการใช้งานเครื่องมือโปรแกรมในการวาดภาพประกอบ การออกแบบและรวมถึงการนำไฟล์แต่ละชนิดไปใช้ในโปรแกรมของAdobe