หลังจบ course นี้ ท่านควร เข้าใจ โรคติดเชื้อที่พบบ่อยในเด็ก และ ให้การวินิจฉัย โรคและให้การรักษาได้