ฝึกปฏิบัติการรักษาพยาบาลขั้นต้น การซักประวัติ ตรวจร่างกาย และการรักษาตามบทบาทพยาบาล